Monopol

Monopol hör till de spelen som sedan dess lansering har haft en stadig plats bland favoritspelen. Det kom 1935, och utvecklades ur Elizabeth Magies spel The Landlords Game. Det senare var utformat med en antikapitalistisk idé bakom, och en stark kritik av det kapitalistiska ägandet, där uthyrningen av privatägda fastigheter leder till monopol. Istället menade Magie att man måste ha gemensamt ägande, för att på ett mer adekvat sätt kunna förvalta de fastigheter man bor i.

Magies spel utvecklades sedan till det som idag heter Monopol, och som har samma regler som det haft sedan starten. Parker Brothers äger rättigheterna till det idag. Begreppet monopol betecknar ett tillstånd då en enskild aktör äger och styr hela eller övervägande delen av en viss marknad.

Spelet går ut på att investera i fastigheter och landmarker, och sedan dra in pengar när de andra spelarna hamnar på den egendom som man äger, alltså i form av ”hyra”. Spelplanen är uppbyggd av 40 rutor i en fyrkant, och spelare slår tärningarna och går sedan i tur och ordning den summa som anges. 22 av rutorna utgörs av tomter, som man kan köpa och två av dem utgörs av statliga verk, och fyra av rutorna är stationer. Utöver detta finns det ett antal specialrutor, som kan ge dig förmåner eller nackdelar.

Originalversionen av Monopol utspelar sig Atlantic City, och den svenska utspelar sig i Stockholm. Det har också utvecklats en ny variant, där det är hela svenska städer som utgör de möjliga investeringsobjekten, istället för fastigheter och tomter. Du kan hitta Monopol som består av Uppsalas gator eller exempelvis Göteborgs samt ett flertal andra orter i Sverige.