Skapa en egen app

Det viktigaste i att skapa en egen app är definitivt att man för sig själ gör helt klart: A: vilket problem är det appen skall lösa? B: Hur skall lösningen presenteras?10466604-mobile-application-development-conceptSteg ett i att skapa en app är nu att noga definiera vilka indata man har om problemet och vilka ytterligare indata behövs för att få önskat slutresultat. Det här är ofta mycket svårare än man först tänker sig. Anta att man vill göra en app som beräknar kylbehovet i ett hus och därmed hur stor AC-anläggning som behövs. Kan man då begära att kunden kan ange de termiska egenskaperna i grader/m2/Kelvin för t.ex. väggar? Troligen inte, men måste hitta sådana frågor som användaren mycket snabbt kan svara på, och som ändå, mer eller mindre indirekt, kan ge svaret.När man specificerat alla indata så beskriver man i sin specifikation hur beräkningen går till. En viktig sak är validering av värden, dvs. vad skall hända om användaren matar in orimliga värden.Skärmen med resultat brukar faktiskt vara det lättaste att specificera.Allt det här kan göras utan att man behövt skriva en enda rad med kod, och det vanligaste är att man lämnas specen till en programmerare. Med en fullödig spec är det faktiskt inget stort jobb att programmera en app.