Behov av kvalitetsmätning i företaget

På samma sätt som all idrott mäter idrottarnas insatser, mäter företag i processindustri sina produkters kvalitet och mått.

I bräschen för de företag som specialiserat sig på att förse branschen med kvalitetsprodukter går ett svenskt företag, Dynalyse.se.

Företagets inriktning är att mäta fukt och kontrollera ytbeläggning men de har även avancerade maskiner för virkessortering, där de använder varumärkena Dynagrade och Precigrader.

Hur fungerar det

Med mekaniska och digitala komponenter ser Dynalyses system till att kundernas produkter möter de standarder som finns globalt. Deras produkter har patent i flera länder.

Dessutom strävar företaget också efter att se till att deras maskiner och system kräver minsta möjliga underhåll. Detta gör de genom att ha så få rörliga delar som möjligt och genom användning av passiva komponenter.

Hemvist och spridning

Dynalyse är ett företag från Partille som installerade sitt första Dynagrade-system 1997. Vidare är detta system fortfarande i drift hos kunden vilket är ett gott betyg. Som ett resultat av deras kvalitetsarbete har deras produkter fått spridning över hela världen. Ni hittar deras system och maskiner i exempelvis Australien, Tyskland och så klart i Sverige, bland annat hos SCA.

Support

Dynalyse erbjuder support på sina produkter för nuvarande och potentiella kunder. Det går både att ställa frågor och komma med förslag på ny funktionalitet.