Dataprogrammering

Det som för 25-30 år sedan endast var något som ett fåtal riktiga proffs höll på med har idag kommit blivit något som många håller på med både i arbetslivet, men även på hobbynivå.

web-programmering

Bakgrund

Eftersom dataprogrammering är ett oerhört brett fält är möjligheterna väldigt stora med alltifrån nyttoprogram som ordbehandlare och liknande till spel och annan form av underhållning. Idag finns det dataprogram inte bara i datorer utan även i bilar, hushållsmaskiner och kanske framför allt mobiltelefoner. Så kallade appar till smarta telefoner är något som blivit väldigt populärt under de senaste åren och idag använder i princip alla som har en smartphone någon typ av app.

En dataprogrammerare ägnar sig generellt åt programmering av datorer och dataprogram som finns i det nämnda i ovanstående stycke. I arbetet kan ingå exempelvis att utveckla hela dataprogram eller bara delar av ett program – det beror lite på hur stort programmet är och eller om det bara är en del av programmet som behöver utvecklas. I arbetet ingår även att arbeta med felsökning och buggfix av befintliga dataprogram. Som programmerare kan man arbeta endera som konsult eller inhouse på en it-avdelning på ett företag.

När man sysslar med dataprogrammering så använder man sig av någon typ av språk. Ett av de absolut mest vanligaste språken är Java, som förekommer i många olika typer av program, både för datorer och mobiltelefoner. Andra språk som används flitigt är bland andra C++, PHP och Visual Basic.

Visual Basic

Visual Basic är ett av de programspråk av typen BASIC. Visual i det här hänseendet står för den fönsterhantering som finns i programmet samt det lite i jämförelse med tidigare varianter av språket BASIC, lite annorlunda programmeringsupplägget som den skapar. Till skillnad från tidigare varianter där det användes radnummer för att referera till olika positioner så behöver man inte längre ange radnummer för den angivna koden.