Från Flash till HTML5

Många är säkert redan medveten om hur HTML5 spridit sig till många delar av internet och hur det även har kommit att byta ut Flash på många håll. Detta har visat sig vara bra både ur ett programmerar- och användarperspektiv.shutterstock_124013515Det var inte allt för länge sedan det började dyka upp artiklar som talade om säkerhetsbrister i Abodes Flash Player som kunde göra det möjligt för andra att installera programvara på ens dator. Säkerhetshålet kunde utnyttjas för att kunna köra kod hos användare av Flash Player och genom denna kod ladda ned och installera skadlig programvara.En kort tag efter detta började webbläsare själva blockera flashapplikationer i form av annonser och liknande. Därefter kunde dessa endast aktiveras om användaren själv gjorde det. Google började uppmana alla som tillverkade annonser att sluta med Flash helt och håller och gå över till HTML5-baserade versioner istället.Ett annan område som har påverkats ordentligt av denna förändring är spel. På vissa håll märktes inte detta förrän man gick över från att inte bara erbjuda spel till datorn utan även till bärbara plattformar. Anledningen till detta är för att mobiler och surfplattor alltid varit dåliga på hantera flashapplikationer, och när man inte längre kunde erbjuda samma spelupplevelse på dessa enheter jämfört med en dator var man tvungen att leta alternativ.HTML5 var lösningen på praktiskt taget alla problem som man hade med Flash Player. Detta gäller speciellt för mobil- och surfplattanvändare då HMTL5 kräver betydligt mindre av dessa enheters prestanda än vad Flash gör, vilket betyder att mindre energi dras från batteriet för att kunna köra applikationer som använder sig av detta.Google har även gått ut med att deras Adwords kommer att gå över till HTML5 100% från och med den 30: juni 2016, vilket ju betyder att alla som har flashannonser i Adwords kommer att behöva uppdatera dessa innan de tas bort helt och hållet.