Programspråk

Att ta oss igenom alla programspråk som finns att använda till olika typer av programmering, det skulle förmodligen kräva ett par månaders skrivande av de närmare 100 vanligaste programspråken. Istället tänkte vi kort presentera vad programspråk egentligen är.ProgrammeringskodProgramspråk kan man säga är grunden för all typ av programmering. Utan programspråk, ingen programmering. Programspråk, eller programmeringsspråk som det också kallas, är ett språk som vi använder oss för att skapa ett datorprogram. Det är som säkert de flesta förstår inte ett språk som talas, utan ett sätt att interagera med datorns maskinkod – alltså ettor och nollor.Koden interagerar med datorns ettor och nollor genom datorns centralprocessor, eller motsvarande enhet i annan utrustning, och tolkar detta. Det låter avancerat och det är det också. Det innebär alltså att alla typer av programspråk är något som kan översätta läsbar kod som består av siffror och tecken, till maskinkod – ettor och nollor.Att gå in på detaljer om hur kod skrivs och vilka olika typer av programmeringsspråk som används till vad, det blir lite väl avancerat för denna artikel och denna skribent. Men det man kan säga som avslutning är att man i regel skiljer mellan funktionella språk och objektorienterade språk samt imperativa samt deklarativa språk.